πληροφορίες για τη σχολή μας

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών από το 2003 με έδρα το Κιάτο Κορινθίας. Η σχολή μας έχει σκοπό την μεταβίβαση γνώσεων και εμπειρίας, καθώς και την σωστή διαχείριση και οδήγηση όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων και όλων των κατηγοριών. Διαρκώς ανανεώνουμε το επίπεδο των γνώσεων μας σε ότι αφορά μεθόδους εκμάθησης και στις εξελίξεις των τεχνολογιών μηχανοκίνητων οχημάτων.

Παρέχουμε στους υποψήφιους οδηγούς ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με όλα τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σύγχρονα οχήματα και εξοπλισμό, ακόμα και σε αυτούς που κατέχουν άδεια οδήγησης και θέλουν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις και την οδική συμπεριφορά τους. Σκοπός μας είναι αφενός η πλήρη κάλυψη των αναγκών των υποψηφίων οδηγών με ενδιαφέρον και συνέπεια και αφετέρου η ασφαλής μετάβασή τους στο δρόμο σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης που είναι το ζητούμενο και το ποιό σημαντικό.

Έχοντας πλέον στο ενεργητικό μας την εμπειρία και της απαραίτητες γνώσεις που απαιτείται είμαστε σε θέση να εκπαιδεύσουμε άρτια κάθε μελλοντικό οδηγό.

υπηρεσίες που παρέχουμε

  • Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας AM, A1, A2, A
  • Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας B1, B
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία BE
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία C1, C
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία C1E, CE
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία D1, D
  • Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία D1E, DE
  • Ανανέωση άδειας οδήγησης
  • Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
picture